Lejebetingelser

Lejekontrakten underskrives af den person, som er ansvarlig for det arrangement, som skal afholdes, og som også er ansvarlig over for huset. Den ansvarlige forpligter sig til personligt at være tilstede under hele arrangementet. Huset lejes ikke ud til ungdomsfester.

 

Lejer er ansvarlig for, at forsamlingshuset er aflåst i lejeperioden, og udlejer kan ikke drages til ansvar for lejers ejendele i denne periode.

Udlejer kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler ved huset.

Det maksimale antal personer, som ifølge brandmyndighederne må opholde sig i huset, er 100 personer, heraf 60 siddepladser.

 

Parkering må skal foregå foran huset (3 pladser) samt på p-pladsen over for kirken. Der må IKKE parkeres på naboernes ejendom eller ved sognegården.

 

Husets døre og vinduer holdes lukket efter kl. 23.00. Vinduerne til højre   i salen skal holdes lukket ved musikafspilning (grundet nabohensyn)

Det er ikke tilladt at ryge indendørs.

Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft andre steder end på husets toiletter (heller ikke udenfor).

Det er absolut forbudt, at henkaste dåser, flasker eller andet affald omkring forsamlingshuset eller i omkringliggende haver.

Det er strengt forbudt, at færdes på naboejendommes områder.

Det er ikke tilladt at bruge tape, tegnestifter eller søm på vægge, gulve, loft, inventar eller andet.

Stole og borde må ikke benyttes til at stå på, danse på eller lignende.

Der må ikke fjernes inventar, service eller andet fra huset.

Der må ikke komme vand, tøris, sæbebobler eller andet vådt på gulvet, da dette vil skade gulvet, og medføre erstatningskrav.

Brug af røgmaskine er ikke tilladt

Det er meget vigtigt, at disse betingelser bliver overholdt, så vi stadig med glæde kan udleje vores Missonshus, - og for at vi kan bevare det gode forhold til husets naboer.

Lejer er erstatningsansvarlig.

Ved mangelfuld oprydning, rengøring eller ekstraordinær tilsmudsning, vil blive opkrævet ekstra betaling for den ekstra rengøring.

For ødelagt service, inventar og bygningsdele opkræves markedspris.

Skader på ejendommen, inventar og udenoms arealer udbedres for lejers regning af udlejers håndværker eller erstattes af lejer til dagspris. Dette gælder også tyveri og forsvundne genstande og inventar.

Såfremt udlejer er nødt til at annullere lejeaftalen som følge af uforudsigelige og upåregnelige hændelser (force majeure), så som brand, oversvømmelse, hærværk, stormskade mv. refunderes såvel depositum som leje, men der ydes ikke erstatning derudover.

 

Ved evt. forsynings- eller funktionssvigt kontaktes:

Vini Petersen tlf 51965509

 

Aflevering

Ved aflevering skal lejer sørge for nedenstående. Mangler modregnes i depositum.

• Der skal være ryddet op.

• Stole og borde sættes på plads (som de står ved modtagelsen)

• Gulvene skal være støvsuget grundigt og fri for snavs, så de er klar til almindelig rengøring.

 Garderobe:

• Gulvene skal være støvsuget grundigt og fri for snavs, så de er klar til almindelig rengøring.

 Toiletter:

• Skraldeposer tømmes, der støvsuges, og der ryddes for affald og skidt, så der er klar til almindelig rengøring.

 Køkken:

• Skal ryddes og rengøres. Det betyder, at der skal være vasket helt op og sat på plads.

• Borde, vask, køkkenlåger, køleskab, ovn og komfur vaskes rene.

 Affald:

• Husk at sortere affaldet

• Kom alt affald i affaldssække, og sæt aldrig madrester uden for containeren!

• Affald skal i affaldscontaineren

• Dåser og flasker, samt pap og flamingo skal lejer bortskaffe.

 

SE MERE PÅ TJEKLISTEN

 

 

Husk selv at medbringe:

 • Duge (borde: 80x180 enkelt bord)

• Køkkenrulle, karklude, viskestykker og sulfo

• Knive (vi har, men de er ikke de mest skarpe)

• Håndklæder, håndsæbe og toiletpapir

• Plastposer , bagepapir, stanniol, film og emballage/bøtter til indpakning af rester

• Store skraldesække

 

OBS OBS OBS:

 

VIN, CHAMPAGNE, DESSERT OG ØLGLAS SKAL VASKES OP OG TØRRES I HÅNDEN.

 Glassene bliver tjekket ved aflevering